Organizers

Conference Honorary Chair

        Chen XU (SZU Vice-president)

Conference Co-Chair

       Zunxin ZHENG (SZU Faculty Dean)

       George Q. HUANG (HKU Department Head)

 

Organizing Committee

 • Organizing Committee Chair             

           Hao LUO (SZU)

 • Organizing Committee Co-Chair       

           Yi ZHAO (SZU)

           Ray ZHONG (HKU)

 • Organizing Committee Members     

           Yaping ZHAO (SZU)

           Zelong YI (SZU)

           Ray ZHONG (HKU)

 • Student Helper                                   

           Xuan YANG (HKU)

           Siyu TIAN  (SZU)

           Qingyi ZHANG (SZU)

           Qunye ZHANG (SZU)

           Xuejiao WANG (SZU)

           Yi XIA (SZU)

           Sangsang WU (SZU)

           Mingjie GONG (SZU)

           Yuting WANG (SZU)

Scientific Committee

 • Scientific Committee Chair                 

           Benoit Montreuil (GIT)

           Eric Ballot (PSL – Mines ParisTech)

 • Scientific Committee Co-Chair (International) 

           ShenLe PAN (MINES Paris Tech) 

 • Scientific Committee Co-Chair (Local)   

           Lijun MA (SZU)

 • Special Session Chair                         

           To be confirmed

 • Scientific Committee Members         

           To be confirmed

Industrial Committee

 • Industrial Committee Chair               

           Xiang T.R. KONG (SZU)

 • Industrial Committee Co-Chair (International) 

           Fernando Liesa (Alice)

 • Industrial Committee Co-Chair (Local) 

           David LEUNG (Hong Kong Logistics and Supply Chain MultiTech R&D Centre)

 • Industrial Committee Members       

           To be confirmed

Conference Sponsors

IPIC2020 Sponsors

Supported by

Previous Conferences

About IPIC

The IPIC conference series supports the Physical Internet Initiative.

Stay Connected on:

Contact

For general information about the conference, please use our contact form or the contact below:

 • Xuan YANG Tel:+86 15899873204 
 • ipic2020@szu.edu.cn
 • IPIC 2020, Shenzhen University, Shenzhen, CHINA